bekræftelse

bekræftelse
sg - bekrǽftelsen, pl - bekrǽftelser
подтвержде́ние с
* * *
affirmation, certification, confirmation, corroboration, verification
* * *
(en -r) (se bekræfte)
certification; confirmation, corroboration; affirmation;
(af modtagelse) acknowledgment;
[bekræftelse af vor telefonsamtale] confirming our telephone conversation.

Danish-English dictionary. 2013.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

  • bekræftelse — be|kræf|tel|se sb., n, r, rne …   Dansk ordbog

  • ordrebekræftelse — or|dre|be|kræf|tel|se sb., n, r, rne (en virksomheds bekræftelse på en modtaget ordre) …   Dansk ordbog

  • Attestation — Bekræftelse …   Danske encyklopædi

  • Danish grammar — This article is part of the series on: Danish language Use: Alphabet Phonology Grammar Other topics …   Wikipedia

  • Verifikation — Afledt af verificere ; undersøgelse til bekræftelse af rigtigheden af et udsagn eller en påstand …   Danske encyklopædi

  • affirmation — af|fir|ma|tion sb., en, er, erne (bekræftelse) …   Dansk ordbog

  • attest — at|test sb., en, er, erne (skriftlig bekræftelse af noget) …   Dansk ordbog

  • håndpenge — hånd|pen|ge sb. pl., ne (penge der betales som bekræftelse og forskud på en indgået aftale) …   Dansk ordbog

  • notarialforretning — no|ta|ri|al|for|ret|ning sb., en, er, erne (en notars bekræftelse af fx underskrift af et dokument) …   Dansk ordbog

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”